postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Issoudun; Let weerop aantallen duiven per mand/restmanden!

Beste besturders,

Jullie hebben samen ook nu weer een fantastisch aantal duiven aangemeld voor Issoudun. Dat is ook nu weer geweldig nieuws.

We vragen jullie daarom bij het inmanden voor Issoudun de volgende instructies weer strikt op te volgen.:

  • Het minimale aantal duiven per mand bedraagt 27 stuks
  • Voorkom restmanden, vul zelf maximaal bij
  • Het maximale aantal duiven per mand bedraagt 28 stuks
  • In geen geval meer dan 2 restmanden per vereniging

Als iedereen zich weer aan deze instructies houdt voorkomen we zeer waarschijnlijk dat er in St. Annaland moet worden overgemand of dat we met een andere afdeling gaan vervoeren of eventueel toch op het allerlaatste moment een tweede eigen wagen in moeten zetten.

We rekenen weer op jullie medewerking. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


Wel/geen Afdelingskampioenschap vitesse jong 2022?

Op de najaars ledenraad 2021 is het verenigingsvoorstel, om de eerste 3 jonge duivenvluchten per samenspel te lossen, aangenomen. Het beoogde doel van dit voorstel was m.n. om zo te proberen de verliezen bij de jongen te beperken. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze maatregel is dat we zo voor de jeugdigen en senioren dit seizoen geen afdelingskampioenschappen vitesse jong meer hebben. Immers zijn er niet genoeg vitesse vluchten die samen gelost worden om dit kampioenschap te kunnen vervliegen.

Tijdens onze vergadering met de jeugdcommissie eerder deze week werd er door de jeugdcommissie een pleidooi gehouden om deze beslissing alsnog ter discussie te stellen. Immers voor de groep jeugdigen moet er toch zeker een afdelingskampioenschap vitesse jong vervlogen worden. Het is toch wel erg sneu dat dit op deze manier niet gaat lukken.

Het afdelingsbestuuur deelt deze mening.

De consequentie van het per samenspel lossen is naar alle waarschijnlijkheid bij het stemmen, door velen over het hoofd gezien. Ook hebben andere verenigingen er inmiddels voor gepleit deze beslissing te heroverwegen.

Als argument wordt daarbij tevens de splijtleden-problematiek genoemd, het inkorven in een ander samenspel en logistieke problemen. Met de jeugdcommissie hebben we afgesproken de mening van alle verenigingen te polsen.

We kwamen samen tot het volgende mogelijke compromis:

  • De eerste jongen duivenvlucht lossen we zoals aangenomen, per samenspel. Dan hebben we samen met een zestal opleervluchten die in aparte groepen worden gelost vele mogelijkheden om onze jonge duiven wegwijs te maken door ze te lossen in kleinere groepen.
  • Als we dan de tweede en derde jonge duivenvlucht alsnog per afdeling zouden kunnen lossen, kunnen we wel afdelingskampioenschappen vitesse vluchten jong wel spelen (3 van de 4 vluchten tellen).

Uiteraard is de eindbeslissing in deze aan de verenigingen.

We verzoeken dan ook aan alle verenigingen ons schriftelijk te melden hoe jullie aankijken tegen deze materie.

Dus:

  • of genomen besluit in december 2021 handhaven en geen afdelingskampioenschappen vitesse jong voor jeugdigen en senioren in 2022.
  • of alsnog kiezen voor bovengenoemd compromis waardoor er wel een afdelingskampioenschap vitesse jong vervlogen kan worden voor zowel jeugdigen al senioren.

Jullie reactie zien we graag uiterlijk 31 mei a.s. per mail tegemoet. afdelingzeeland@gmail.com

met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland


Vooraf melden aanmelden aantallen duiven blijft gehandhaafd

Zoals eerder vermeld korven de Zeeuwse liefhebbers weer massaal in hun eigen verenigingen in. Steeds worden er grote aantallen duiven ingemand. In één woord “Fantastisch”!

Dat betekent wel dat het voor ons en de firma Geuze lastiger is geworden om aan de hand van historische cijfers in te schatten hoeveel duiven er op de volgende vluchten zullen worden ingemand. Een luxe probleem dus.

Het vooraf aanmelden van het verwachte aantal in te korven duiven heeft duidelijk zijn nut bewezen bij de voorgaande vluchten. Hierdoor konden er tijdig passende maatregelen worden getroffen. Zo konden we door tijdig ingrijpen een wagen uitsparen en nog een vlucht wijzigen en voorkomen dat we midden in de nacht nog extra chauffeurs en convoyeurs moesten regelen.

Ook het eventueel samen met andere afdelingen vervoeren kan een besparingsmogelijkheid opleveren. Hierbij is ook tijdige informatie over de juiste aantallen duiven cruciaal. Voor tal van vluchten hebben we in BOZA verband een gezamenlijk programma opgesteld waardoor samen vervoeren van de duiven tot de mogelijkheden behoort.

De aanmeldprocedure waarbij per vereniging een dag voorafgaand aan het ophalen het verwachte aantal duiven wordt opgegeven blijft om genoemde redenen gehandhaafd.

We rekenen op jullie begrip en medewerking.


Wijziging ophaalschema!!

Na evaluatie van de knelpunten tot nu toe in de ophaalschema’s en in verband met onderhoudswerkzaamheden op de route is besloten om de ophaalroute 1 (met 3 wagens) enigszins aan te passen.

Zie hiervoor bijgaand ophaalschema rev. 220522. De wijzigingen zijn geel gemarkeerd. Deze wijziging gaat deze week in, dus als eerste op vrijdag 27 mei a.s. op Pont St. Maxence. Ophalen volgens dit aangepaste schema.