postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


inkorfcentra F35 en F37 en diversen

Beste liefhebbers,

Inkorfcentra F35 en F37

Op de vlucht F33 hadden alle inkorfcentra voldoende deelname voor toewijzing van een NIC voor de vluchten F35 en F37, m.u.v. DC de Nishoek. Bij navraag bleken hier enkele principiële liefhebbers niet te hebben ingekorfd met het waarschijnlijke vooruitzicht van een zondagsvlucht. Om voldoende dekking in de regio te hebben zal er aan 1850 toch een NIC worden toegewezen maar, net als overigens voor alle inkorfcentra, geldt wel dat er dan wel tenminste 7 deelnemers moeten zijn op F35 om ook voor F37 een inkorfcentrum te mogen inrichten.

Kampioenschappen 2019

Het was vele liefhebbers al opgevallen dat er in de gepubliceerde eindstanden van de kampioenschappen voor de oude duiven en het onderdeel vitesse voor de jonge duiven enkele foutieve berekeningen waren uitgevoerd. Inmiddels is dit gecorrigeerd door Compuclub en kan er nog tot 31 augustus worden gereclameerd op de nieuwe eindstanden bij Henry Mookhoek. Na verwerking van eventuele reclames worden de eindstanden daarna definitief.

Gedrukte uitslagen 2019

Het hele seizoen lopen de bestelling en aflevering van de gedrukte uitslagen regelmatig in de soep. Naar nu blijkt hanteert de Compuclub verschillende niveaus van invullen voor de aflevering en verrekening van de uitslagen. Indien een uitslag alleen wordt aangegeven op niveau 2 wordt deze wel in rekening gebracht, maar niet geleverd. Om uitslagen toch te leveren dient de liefhebber op alle wedvluchten ook op niveau 3 een uitslag te moeten bestellen. Een merkwaardige manier van verwerking, maar helaas niet meer aan te passen voor 2019. Dus indien er een uitslag gewenst is dient er te allen tijde een uitslag te worden ingevuld op zowel niveau 2 en 3, ook als het slechts een samenspelvlucht betreft.

Extra kosten F32

De vlucht vanuit Melun afgelopen maandag heeft helaas door het slechte weer enkele extra nachten mand opgeleverd voor de jonge duiven. Uiteraard wordt er hiervoor slechts eenmaal 3 euro extra per aangeleverde mand doorberekend aan het inkorfcentrum.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vluchten komend weekend

Beste liefhebbers,

Gezien de slechte weersverwachtingen voor met name komende zaterdag zijn er enkele omzettingen v.w.b. de inkorvingen deze week.

De inkorving voor F33 Melun wordt verzet naar vrijdag 16 augustus. Mocht het niet lukken om de duiven op zaterdag te lossen, dan gaat dit misschien op zondag wel lukken met 2 nachten mand. Ook de overige afdelingen van de sector hebben of gaan deze overweging maken.

De inkorving van N33 Niergnies wordt naar voren gehaald en staat nu gepland op donderdag 15 augustus. Dit betreft de eerste natoervlucht waar naar verwachting veel onervaren jonge duiven zullen worden ingekorfd. Om te voorkomen dat deze gelijk meerdere nachten in de mand moeten zitten zullen deze op vrijdag 16 augustus worden gelost. We begrijpen dat dit een probleem kan zijn voor de werkende liefhebbers, maar een goede thuiskomst van de duiven krijgt de prioriteit dit weekend.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vervolg jonge duivenprogramma in sector 1

Beste liefhebbers,

Afgelopen week is er overleg geweest tussen de afdelingen van de sector 1 over het vervolg van het jonge duivenprogramma. Waar het in Zeeland steeds net lukte om met een kleine aanpassing terug te komen op het originele programma, is het bij onze zusterafdelingen niet gelukt om weer aansluiting te krijgen op hun geplande stations. Wel moet worden gezegd dat de Zeeuwse duiven behoorlijke stappen hebben moeten zetten in afstanden en dit eist zeker ook zijn tol bij deze jonge duiven.

Gekeken naar deze omstandigheden is in overleg dan ook besloten om aansluiting te zoeken bij de geplande vluchten van onze zusterafdelingen wat enkele wijzigingen tot gevolg heeft voor de losplaatsen voor de komende vluchten:

Vlucht F33 Lorris wordt nu vervlogen vanuit Melun, waarschijnlijk wordt dit de losplaats Reau gezien het feit dat naast de afdelingen van de sector 1 ook de afdeling Zuid-Holland deze losplaats heeft gepland. Inkorven op donderdag 15 augustus, lossen per afdeling (dus geen sectorvlucht)

Vlucht F35 Orleans wordt nu de sectorvlucht vanuit Lorris, vlucht F37 blijft gewoon de sectorvlucht vanuit Orleans, op deze vluchten wordt dus wel per sector gelost.

Let op ! Verenigingen dienen wel voldoende deelnemers te hebben (min. 7) om in aanmerking te komen voor een NIC voor de vluchten F35 en F37. Meetpunt zal zijn de inkorving voor de vlucht F33 Melun. Indien geen enkele vereniging in een regio voldoende deelnemers heeft zal aan de vereniging met de meeste inkorvers een NIC worden toegekend, tenzij er in onderling overleg een andere vereniging wordt aangegeven.

Tot slot nog een mededeling van onze penningmeester: Hoewel de vluchten M31 en F31 Melun op vrijdag zijn ingekorfd, worden deze als een midfondvlucht in rekening gebracht bij de inkorfcentra. Door de grote druk om tijdig op de losplaats aanwezig te zijn moest onze vervoerder extra mensen inzetten om de wagen zo snel mogelijk te beladen voor de reis naar Melun waardoor de kosten vergelijkbaar zijn met een donderdaginkorving.

Veel succes de komende weken,

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland