postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie