postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


huishoudelijke mededelingen

Beste liefhebbers,

Nu we weer op de “normale” vlieglijn zitten kunnen we langzaam weer gaan kijken voor een vervolg van ons programma. Voor de dagfond en marathon zullen er afspraken binnen de sector worden gemaakt en ook de betreffende secties van de NPO zullen hier nog wel een mening over hebben. Uitsluitsel daarover volgt dus over enkele weken. Na het weekend gaan we in ieder geval wel het schema voor de vitesse- en midfondvluchten bekend maken zodat jullie daar een planning voor kunnen maken.

M.b.t. de trainingsvlucht T22 Niergnies nog enkele zaken die van belang zijn. Het betreft de eerste vlucht in zuidelijke richting, daarom zal er ook nu een groepslossing plaatsvinden in West, Midden en Oost/Noord. Dit met het oog op de onervaren jaarlingen van met name de liefhebbers op de verste afstanden. Overigens hebben de verenigingen van het samenspel Noord het besluit genomen om gewoon mee te gaan naar Niergnies en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om met de afdeling Zuid-Holland mee te gaan naar IJsselstein.

Het betreft hier een vlucht vanuit Frankrijk, dit betekent dat de boxprijs aangepast wordt naar 25.75. Ook nu weer zal er met het schema van 4 wagens worden opgehaald, vandaar de extra kosten t.o.v. de boxprijs die in de begroting staat vermeld.

Er dient na het inkorven in ieder geval een D-bestand te worden ingestuurd, het insturen van een W-bestand na het afslaan is optioneel. In het bericht van Compuclub eerder deze week heeft U kunnen lezen wat er wel, maar vooral niet gedaan wordt met de ingestuurde gegevens. Iedere vorm van competitie is verboden, ook het vervliegen van prijzen in natura. Onze barfaciliteiten vallen veelal onder de sportkantines en deze moeten nog zeker tot 1 juli gesloten blijven  Uitsluitend voor verenigingen die gebruik maken van een horecagelegenheid om in te korven is het toegestaan om hiervan gebruik te maken vanaf 1 juni. Dit uiteraard met inachtneming van de voorschriften die daarvoor gelden.

Vorige week zijn de eerste verenigingen gecontroleerd op het naleven van de corona-protocollen en over het algemeen werd hier goed mee omgegaan. Ook komend weekend zullen er weer controles plaatsvinden, dus het blijft zaak om scherp te blijven op dit gebied. Volgende week is er weer een overleg met de landelijke COVID-19 werkgroep van de NPO voor het uitwerken van een protocol 2.0. De aanpassingen die daaruit voortkomen zullen uiteraard z.s.m. weer naar de verenigingen worden gestuurd.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


geen Quievrain dit weekend

Beste liefhebbers,

Zojuist bericht ontvangen van de NPO dat er nog steeds niet gelost mag worden in België door buitenlandse konvooien. Ook is er contact geweest met B2000 over de losplaats in Weert. Afgelopen weekend lag de kade vol met hopen zand waardoor er zeer weinig ruimte overbleef voor de wagens om te lossen. Ze wilden zelf graag de duiven voor hun rayons 1 en 2 daar lossen en hebben gevraagd of wij als afdeling uit wilde wijken naar Reusel (zie foto). De lossingscoördinaten zijn 51.19.40,9 bij 05.09.27,5.

Voor week 23 zijn we nog steeds voornemens om een lossingsvergunning aan te vragen voor Niergnies en dus België verder over te slaan. Mogelijk dat het Franse ministerie van Transport hier nog roet in het eten gaat gooien, maar dit zal dan tijdig worden meegedeeld.

Veel succes komend weekend !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vlucht komend weekend + vrachtprijs per box

Beste liefhebbers,

Afgelopen weekend kon de lossing van de duiven helaas niet plaatsvinden in Tilburg. Het losterrein was afgezet met betonblokken en de overige mogelijkheden stonden vol met overnachtende truckers. De lossingscoördinator heeft in overleg met de vervoerder gekozen om door te rijden naar Zevenbergsenhoek voor een lossing.

Voor komend weekend is er een lossingsvergunning aangevraagd voor Quievrain. Op het moment van schrijven van dit bericht is er nog geen afwijzing ontvangen van de NPO, dus we gaan er nog steeds vanuit dat we hier kunnen gaan lossen. In het geval dat dit toch niet mogelijk zou zijn en we gedwongen zijn om in Nederland te lossen, is er gekozen voor de losplaats Weert (zie bijlage) als alternatief. De afdeling B2000 heeft afgelopen zaterdag naar tevredenheid al gebruik gemaakt van deze losplaats, dus we hoeven daar geen nachtelijke verrassingen te verwachten.

In ieder geval is de vluchtcode T22, waar er ook gelost gaat worden. De vervoerskosten zijn voor beide losplaatsen 23,15 per box. Ook voor de vlucht vanuit Zevenbergsenhoek is dit de boxprijs  De extra kosten t.o.v. de eerder vastgestelde boxprijs worden veroorzaakt door de inzet van een 4e wagen voor de ophaaldienst. Op de laatste afdelingsvergadering was al gevraagd om deze in drukke tijden in te kunnen zetten om te voorkomen dat de laatste verenigingen pas na middernacht opgehaald zouden worden. Ook is toen afgesproken dat de meerkosten zouden worden doorberekend in de boxprijs als de 4e wagen ingezet zou worden.

Naar verwachting ontvangen we woensdag in de loop van de dag uitsluitsel van de NPO over welke losplaats het gaat worden. Dit bericht zal dan ook per omgaande naar de verenigingen worden gestuurd.

Voor de komende weken blijft er onzekerheid bestaan over de mogelijkheden, maar wanneer mogelijk is de planning om in week 23 naar Niergnies (T23)  te gaan en de week erop naar Roije (T24). In beide gevallen moet er wel zekerheid zijn over de status van diertransporten in Frankrijk. De boetes voor overtredingen van de corona-voorschriften in Frankrijk zijn niet mis !

Voorts nog een compliment aan alle verenigingen voor de inkorving van afgelopen vrijdag. Bij de verenigingen waar is gecontroleerd was alles op orde en ook op de toegestuurde filmpjes over het laden was alles netjes geregeld. Vooralsnog is het verder niet meer noodzakelijk om filmpjes te maken, maar wekelijks zullen wel een aantal verenigingen worden bezocht voor een controle op het gebruik van de protocollen. De resultaten van de controles moeten worden gedeeld met de landelijke COVID-19 werkgroep van de NPO, dus ook de afdeling wordt hierin weer gecontroleerd.

Houd de mail in de gaten voor nadere berichten over de losplaats voor komend weekend, in ieder geval alvast veel succes !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Update Covid-19

Beste liefhebbers,

Hieronder weer een bericht van de COVID-19 werkgroep van de NPO.

Een belangrijke boodschap hierin is:

Ga bij een controle door een handhaver van de gemeente niet in discussie over wat er wel of niet mag volgens hem/haar, maar verwijs naar de protocollen van de werkgroep van de NPO. Als ze na inzage van die protocollen nog vragen hebben over de uitvoering, kunnen ze die stellen op het telefoonnummer onderaan de mail.

De verenigingen zijn ondertussen al druk bezig met hun protocollen en het maken van filmpjes, maar met name het doorsturen van de filmpjes is door hun grootte vaak lastig. Sla de filmpjes dan ook op bij een platform als Youtube of in een Dropbox en stuur de link naar me door. Dit geeft bovendien de mogelijkheid om dit met de eigen leden te delen zodat ze kunnen zien hoe de gang van zaken is.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Aan de afdelingssecretarissen en afgevaardigden.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Arnhem, 14 mei 2020

Beste collega bestuurders,

Sinds afgelopen vrijdag is heel duivenland weer in beweging.

Wat mooi om te zien hoe binnen alle afdelingen en verenigingen wordt bekeken hoe het seizoen 2020 echt van start kan gaan.

Ondertussen is er alweer één en ander veranderd. Waar vrijdag er alleen in Nederland en Duitsland onder strikte voorwaarden vluchten georganiseerd konden worden is daar nu Frankrijk bijgekomen. Er zijn signalen dat de Belgische duivenbond ook binnen een aantal weken mogelijkheden ziet.

Dit alles met behulp van onze protocollen die afgelopen vrijdag via email en Op de Hoogte zijn verspreid.

De NPO Covid-19 werkgroep werkt ondertussen hard aan de behandeling van alle vragen en plannen van aanpak. Tevens wordt gewerkt aan versie 2.0 van ons protocol waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die aanstaande zijn. Wij blijven vooruitkijken. In ons duivenland werken nu onze 563 verenigingen en 11 afdelingen hard om allemaal het seizoen te kunnen opstarten. Wat is dat mooi om te zien. Wij kunnen dat ook met elkaar waarmaken wanneer wij de zelfregulering die het vliegen weer mogelijk maakt ook in de praktijk brengen.

Eerste ervaringen:

Nu wij landelijk volop aan de slag zijn komen er ook vragen van handhavers. Dat is niet onverwacht. Vandaar ook dat wij in de instructies aangaven om contact op te nemen met de NPO Covid-19 werkgroep, omdat een gesprek met handhavers de nodige inhoudelijke kennis vraagt. Neem dus niet zelfstandig actie, maar zoek ons op bij problemen. Deze hebben vaak niets te maken met de kwaliteit van ons protocol, maar vooral met de wijze hoe verschillende ambtenaren dezelfde tekst soms verschillend beoordelen. Vandaar ook de noodzaak voor een landelijk protocol, wat door de duivenbond zelf is afgestemd. De landelijke regelgeving en goedgekeurde protocollen zijn leidend voor alle 25 veiligheidsregio’s. Daarna zijn duizenden handhavers actief, dus het risico op miscommunicatie is er altijd. Het onderstreept het belang van een landelijke werkwijze en het strikt opvolgen van wat er in de protocollen staat. Zelfstandig handelen zonder afstemming met de werkgroep is niet alleen voor u risicovol, maar voor ons allemaal.
In geval een Veiligheidsregio de inkorving stil wil leggen hebben we ook daarvoor wel oplossingen, we denken alleen dat dat niet nodig hoeft te zijn.

Dus nogmaals neem eerst contact op met de werkgroep ter ondersteuning en afstemming wanneer u te maken krijgt met handhavers die verduidelijking willen.

Op social media of in andere groepen  gaat u de antwoorden en ondersteuning niet vinden. Het tegendeel zelfs.

Wat volgt nu:

De poster is gereed en zal vrijdag digitaal worden verspreid. Ondertussen zijn de posters bij de post en kunnen alle verenigingen de poster tegemoetzien.

Nu verenigingen druk doende zijn met de voorbereidingen, merken wij ook dat het houden van georganiseerde africhtingen vragen oplevert.

Africhten:

Om te kunnen africhten met en/of door een vereniging is het noodzakelijk dat de vereniging voldoet aan het protocol. Dat betekent dat de afdeling de vereniging eerst goedkeuring moet hebben verstrekt. Dan is het zaak om via de afdeling een lossingsvergunning aan te vragen, waarbij boven de 500 duiven een bedrag van €175,- verschuldigd is.

Bestanden:

Wij krijgen vragen hoe om te gaan met de inkorf- en aankomstbestanden van de vluchten die georganiseerd worden. Aan iedere vereniging het verzoek om deze bestanden in te sturen via de bekende procedure. Daarmee kunnen de aantallen duiven, afrekenstroken en na de vlucht ook het vluchtverloop worden vastgesteld en gepubliceerd.

Tevens kunnen wij dan zien dat alles goed functioneert en alle data noodzakelijk om het vluchtverloop vast te stellen ook juist en volledig in alle systemen staan.

Skype vergadering:

Komende week willen wij met de Coronavertegenwoordigers van de afdelingen en de werkgroep een Skype meeting organiseren om daarmee met elkaar de voortgang af te stemmen.

Dank voor alle inzet zover. Wij maken als duivensport in zijn geheel mooie stappen.

Met vriendelijke groet,
Maurice van der Kruk


update van de werkgroep COVID-19 van de NPO

Beste liefhebbers,

Hieronder een update van de werkgroep COVID-19 van de NPO.

Aanvulling vanuit de afdeling Zeeland m.b.t. de vrachtduiven: Bij het doorsturen van het D-bestand van de vereniging dient het aantal vrachtduiven wel vermeld te worden. Dit kan eventueel gebundeld op één nummer van een verenigingslid om de werkzaamheden voor de digitaal ondersteuner te beperken. Het inkorven van vrachtduiven mag eventueel op een locatie buiten het verenigingsgebouw, maar dit dient wel volgens de voorschriften van de overheid m.b.t. afstand houden en hygiëne te worden afgehandeld.

De eerste inkorving op vrijdag 22 mei is voor een leervlucht en zal als vluchtcode T21 krijgen. Er wordt dus geen samenspel- of afdelingsuitslag gemaakt.

Verenigingen zijn vrij om een onderling concours te houden, maar gezien de verwachte aantallen duiven lijkt ons dat af te raden omdat dit extra handelingen vraagt en dus tijd kost. Er mag  geen W-bestand worden doorgestuurd naar de Compuclub voor T21.

Voor de weken na 23 mei gaan we even kijken wat er op dat moment mogelijk is. Als er nog geen zicht is op lossingen in België zoeken we naar mogelijkheden richting Oost-Brabant/Limburg.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Van: info@duivensportbond.nl <info@duivensportbond.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2020 17:15
Aan: info@duivensportbond.nl
Onderwerp: update COVID-19

Aan de afdelingssecretarissen afgevaardigden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Arnhem , 11 mei 2020.

Geachte bestuurders,

Na het bericht van afgelopen vrijdag waarin werd gecommuniceerd dat we onder voorwaarden weer duivenvluchten kunnen organiseren zijn er begrijpelijkerwijs vragen van afdelingen en verenigingen en ook leden binnengekomen. De meeste afdelingen en verenigingen zijn al volop bezig met de voorbereiding. In deze mail zullen we vragen die zijn gesteld beantwoorden.

Vrachtduiven
Een vraag die een aantal keren is gesteld hoe kunnen we omgaan met het inkorven van vrachtduiven. We vinden dit een goed idee in de huidige omstandigheden en willen dit dan ook onder een aantal voorwaarden toestaan;

 • Het inmanden van vrachtduiven vindt niet gelijktijdig plaats met de andere inkorfactiviteiten, anders ontstaat het risico op te grote samenkomsten;
 • Het is een vrije keuze van de liefhebber vrachtduiven in te korven, maar geldt dan ook voor alle duiven van die liefhebber. Anders zijn het duiven die over de antenne gaan.
 • De hygiënemaatregelen zijn hetzelfde als bij het reguliere inkorven;
 • Tijdens het inkorven van vrachtduiven hanteren alle betrokkenen 1,5 meter afstand;
 • Bij het inkorven van vrachtduiven is de toezichthouder altijd aanwezig;
 • Een liefhebber mag de duiven indien gewenst zelf inkorven, maar het maximum van 3 personen binnen het gebouw blijft van kracht;
 • Verenigingen die dit op een praktische manier buiten hun verenigingsgebouw in kunnen richten mogen dit doen.

Status protocol
Verder zijn er vragen binnengekomen over de status van het protocol en de vraag of de eigen Veiligheidsregio en/of gemeente nog betrokken moet worden. Door de grotere hoeveelheid aan sportactiviteiten die nu weer zijn toegestaan is er door de overheid de lijn gekozen dat landelijke bonden en branches zelf verantwoordelijk zijn voor de regulering van hun activiteiten. Op basis van deze visie hebben we versie 1.0 van ons protocol met u gedeeld. Vanuit die zelfregulering hebben wij de eerste versie van de technische toelichting onderbouwd.

Het is niet zo dat duiven inzetten ook de echte sportactiviteit is, dat is het naar huis vliegen van de duiven. Het protocol is bedoeld om risico’s op besmetting te voorkomen en het houdt rekening met alle geldende voorschriften voor afstand en hygiëne. Het protocol lokaal alsnog aan de overheid toezenden ter informatie of ter goedkeuring is vanuit het punt van zelfregulering niet noodzakelijk. Het wordt vanuit de werkgroep ook ontraden om dit te doen, omdat het kennis vraagt van de onderbouwing en de geldende noodverordening.

Inkorven in een horecalokaliteit
Er zijn ook verenigingen die hun duiven inkorven in een café en/of restaurant. Deze zijn op basis van de Noodverordening gesloten. De gemeenten houden toezicht op het gesloten houden en blijven van deze lokaliteiten. Met het protocol en een toelichting door de aanwezige functionarissen zal duidelijk worden dat er geen sprake is van een openstelling van het café en/of restaurant.

Wat is een aankomstlijst
Er is ook onduidelijkheid over wat nu exact een aankomstlijst is. Hiermee wordt een uitslag bedoeld zonder een weergave van punten of poulen. Je kunt zien op welk moment de duiven thuis waren in relatie tot die van de andere deelnemende duiven. Op dit moment koppelen we geen competitie aan de vluchten. Het organiseren van competitie is verboden en zou ook een verplichtend karakter geven voor liefhebbers om deel te nemen en dat is in deze tijd geen goed signaal. Een aankomstlijst mag op meerdere niveau’s gemaakt worden (vereniging, CC, Afdeling). Vanuit de NPO gaat een verzoek naar de applicatieschrijvers om een update van de applicaties te maken voor de huidige ‘Coronacrisis’ toepassing.

Vliegen vanuit België, Frankrijk en Duitsland
Veel afdelingen hebben de vraag of en wanneer er in België gelost kan worden. Het vervoer van duiven naar België is immers wel toegestaan. Op dit moment is er nog geen toestemming om te lossen in België. We hebben om te mogen lossen in België een lossingsvergunning nodig. Het aanvragen van een dergelijke vergunning is op dit moment nog niet mogelijk. We hebben contact met de KBDB over het moment waarop deze aanvragen weer tot toestemming leiden. Afdelingen kunnen dus voorlopig nog niet lossen in België in afwachting van de ontwikkelingen aldaar. Een vergelijkbare situatie geldt ook in Frankrijk. Voor Duitsland zijn we in nauw contact om het lossen daar in goede onderlinge afstemming te organiseren.

Indienen plan van aanpak
Voordat afdelingen weer vluchten mogen organiseren zullen deze eerst een plan van aanpak in moeten dienen bij de werkgroep COVID-19 NPO. Voor de inhoud van dit plan verwijzen wij u naar e mail van  vrijdag 8 mei. Dit is ook te vinden op de Corona pagina van de website van de NPO. De afdelingen die overwegen om voor aankomend weekend (16/17 mei) al een vlucht te organiseren dienen dit plan van aanpak uiterlijk woensdag 13 mei voor 17.00 uur in te dienen via; corona@duivensportbond.nlDit biedt de werkgroep de mogelijkheid om het plan van aanpak te toetsen en bij het voldoen aan de normering de mogelijkheid te bieden vluchten te gaan organiseren.

We willen jullie vragen om deze antwoorden zelf met de eigen verenigingen te delen. We zullen deze beantwoording meenemen in een nieuwe versie van de FAQ.

De poster voor bij de deur is nog niet gereed. Deze wordt gedeeld zodra deze klaar is. We verwachten dat dit nog een paar dagen duurt. De verenigingen dienen deze zelf af te drukken op A3-formaat.

Met vriendelijke groet,

Namens NPO Werkgroep Covid-19,
Maurice van der Kruk
voorzitter NPO
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem
t           (026) 4834150
m          (06) 30080112
e          info@duivensportbond.nl


start van het vliegseizoen

Beste liefhebbers,

Het NPO heeft via de COVID-19 werkgroep een dermate overtuigend protocol neergelegd dat we met ingang van 11 mei toestemming hebben om onze duiven weer te mogen inkorven. In eerste instantie voor leervluchten, maar hopelijk binnenkort ook weer voor officiële wedvluchten. Vooralsnog zijn er alleen mogelijkheden binnen Nederland en Duitsland voor vluchten, maar gezien de ontwikkelingen in Frankrijk en België worden ook daar op korte termijn mogelijkheden verwacht voor lossingen van duiven.

Voordat we daadwerkelijk van start kunnen zullen er nog wel een aantal zaken geregeld moeten gaan worden in de verenigingen en in de afdeling. De protocollen waarop de toestemming door het ministerie is verleend zijn bijgevoegd en dienen door de verenigingen stipt te worden opgevolgd. Controle van de afdeling op de benodigde aanpassingen van de inkorflokalen dient plaats te vinden en pas na goedkeuring mag een vereniging duiven inkorven. Bijgevoegd vindt U de protocollen en de checklist die gebruikt wordt voor het verlenen van toestemming. We vragen de verenigingen om uiterlijk maandag 18 mei om 12.00 een overzicht van de gedane aanpassingen toe te sturen, vergezeld van een filmpje van de inkorflocatie en de wijze waarop men de inkorving gaat organiseren. In die week komt er een afdelingsfunctionaris langs om te kijken of alles conform het overzicht is ingericht en tekent samen met de verenigingsvertegenwoordiger de lijst af.

Wilt U een voorbeeld van de wijze van inkorven, laden en afslaan kijk dan op Youtube dit filmpje. https://youtu.be/FyxtnsFrNeA

De voorschriften die door de afdeling worden gesteld in het kader van deze protocollen vindt U ook bijgevoegd. Als alles is gecontroleerd en akkoord bevonden mag een vereniging gaan inkorven.

Planning is om te starten op vrijdag 22 mei met een inkorving voor een leervlucht vanuit Oudenaarde op zaterdag 23 mei. Mocht het nog niet mogelijk zijn om in België te kunnen lossen, zal dit uiterlijk op de inkorfdag om 17.00 worden omgezet in een leervlucht vanuit Tilburg. Zorg dat Uw vereniging klaar is met inkorven als de ophaaldienst langs komt om de duiven op te halen. Gezien de extra werkzaamheden zijn de ophaalroutes aangepast waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor de verenigingen. Het nieuwe ophaalschema is bijgevoegd. Voor de volgende vluchten kijken we even wat er per week mogelijk is.

Als er nog vragen zijn m.b.t. de start van het seizoen, dan kunnen deze worden gesteld aan onderstaande. In de aanloop naar de eerste inkorving kunnen zaken zich nog ontwikkelen in positieve of negatieve zin. Houd dus de berichtgeving in de gaten. Gebruik Uw gezonde verstand en houd U aan de voorschriften van de overheid.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Update van de NPO Covid-19 werkgroep

Beste liefhebbers,

Bijgevoegde protocollen zijn afgelopen vrijdag voorgelegd aan het ministerie van VWS ter beoordeling.

Mocht deze hiermee akkoord gaan, zijn we in de uitvoering ook nog afhankelijk van de Veiligheidsregio Zeeland om dit toe te staan. Momenteel gelden nog zeer strenge regels voor sportverenigingen en bijeenkomsten in een openbare ruimte. Ook zijn een aantal verenigingen nog afhankelijk van een horecagelegenheid voor hun inkorvingen, dus ook daar zal wat ruimte moeten komen voordat we daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Vanaf 1 mei is het opleren van de duiven binnen Nederland weer toegestaan, maar wel op individuele basis en met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen mensen die niet tot 1 huishouden behoren.

Uit de ons omringende landen komen er ook weer positieve berichten binnen m.b.t de duivensport, dus we blijven moed houden dat er toch nog mogelijkheden komen om vluchten te organiseren in 2020.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

 

Aan de afgevaardigden en afdelingssecretarissen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Arnhem, 27 april 2020.

Beste collega bestuurders,

De afgelopen weken waren intensief en ook belangrijk om tot stappen te komen om de duivensport aan te passen aan de huidige omstandigheden en de veel genoemde 1,5 meter samenleving. Wat mooi is het dan te zien hoe in de afgelopen week aan de hand van het gepresenteerde conceptprotocol uit het hele duivensport land reacties komen en suggesties hoe van een concept versie naar de definitieve versie te komen. Dit is de noodzakelijke en ook gewenste samenwerking en blijkt met de focus op de speerpunten, gezondheid, haalbaarheid en een goede basis om met de huidige richtlijnen onze duivensport te kunnen beoefenen zoals die bedoeld is.

Binnen de NPO Covid-19 werkgroep zijn alle binnengekomen reacties via corona@duivensportbond.nl en ook reacties die via andere wegen zijn binnengekomen verzameld.

Alle verzamelde reacties zijn vervolgens beoordeeld en op uitkomst gerubriceerd in de volgende categorieën

 • Opnemen of deels opnemen in het protocol;
 • Opnemen in de FAQ. De vraag en antwoordenlijst die van belang is voor onze functionarissen en liefhebbers;
 • Duivensport van voor het coronatijdperk, nu niet mogelijk;
 • Categorie waarin onze visie en voorzet werd voorzien van complimenten en het concept protocol goed werkbaar zou kunnen zijn.

Nu komen wij met een aangepaste versie van het protocol, die wij met jullie delen en dan gaan vaststellen om te benutten in de gesprekken met de verantwoordelijken voor het dossier duivensport op nationaal en regionaal niveau. Tevens zullen wij de lijst met vraag en antwoorden met jullie delen en die aanvullen waar nodig.  Het definitieve protocol is de leidraad waar wij ons in de duivensport aan te houden hebben. Wij begrijpen dat lokale of regionale omstandigheden kunnen leiden tot een nuancering. Zolang geen afbreuk wordt gedaan aan de gestelde richtlijnen biedt dat u de mogelijkheid om te bekijken hoe een veilige duivensport omgeving anno 2020 te creëren. Wij doen een klemmend beroep op jullie allen om niet alvast initiatieven te ontplooien, hoe goed ook bedoeld, om nu zelfstandig te proberen de zaken te versnellen, of op de zaken vooruit te lopen.

De eerste ongecoördineerde acties hebben geen positieve, laten wij maar zeggen negatieve, reacties opgeleverd. Dat zou ook kunnen leiden tot een negatieve reactie of gevolgen voor de Nederlandse duivensport. Doe dit dus niet!
In de afstemming met de bonden in de duivenlanden om ons heen trachten wij nu in de komende weken duidelijkheid te krijgen over een mogelijke wijze waarop wij zouden kunnen aanvangen met het seizoen en op welk moment. Daarover nu speculeren is te vroeg.

Wij zijn ons bewust dat er nog veel vragen zijn, die wij nu nog niet kunnen beantwoorden, maar de ervaring uit de afgelopen weken en dagen leert dat die er soms snel kunnen zijn en soms een kwestie van geduld blijft.

Ondertussen adviseren wij om alvast te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden die altijd voor aanvang van het duivenseizoen aan de orde zijn. Dit binnen de gestelde kaders en mogelijkheden. Daarvan weten wij ook dat sommige verenigingen dit allemaal al geregeld hebben en sommige nog niet. Dus deze oproep is gericht aan diegenen die nog een aantal zaken te regelen hebben.

 • Waar gaat het dan over?
 • Aanleveren hoklijsten en controle op eigendomsbewijzen;
 • Aanleveren entlijsten;
 • Opschonen en aanpassen van de gekoppelde duiven in de ECS systemen en nog te koppelen duiven met bijbehorende chipringen;
 • Prikken/vaststellen van coordinaten van nieuwe/verhuisde liefhebbers en die verwerken via de afdeling;
 • Het up-to-date maken van de ledenadministratie.

Voor deze activiteiten hebben wij protocollen bijgevoegd.

We willen jullie vragen om een reactie te geven op de aangepaste versie van het protocol waarmee  wij dan als vertegenwoordigers van de Ledenraad en duivensport Nederland achter dit protocol en de werking

ervan scharen. Wij streven ernaar dit protocol vrijdag 1 mei vast te stellen en deze versie dan aan jullie toe te zenden.

Ondertussen kunnen jullie de reacties sturen naar corona@duivensportbond.nl

Nogmaals dank voor jullie bijdrage zover.

Met vriendelijke groet,
Namens de NPO Covid-19 werkgroep
Maurice van der Kruk
NPO voorzitter
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem
t           (026) 4834150
m          (06) 30080112
e          info@duivensportbond.nl


Bijlagen:
Aanvullende protocollen
Vraag en antwoord protocol duivensport
Protocol inkorven afslaan transport en lossen tijdens coronacrisis