postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


uitnodiging Zeeuwse jeugddag

Het is bijna zover……
zaterdag 13 januari 2018 is er weer de Zeeuwse Jeugddag.
U bent op deze dag van harte welkom in het verenigingsgebouw van
Duivencentrum de Nishoek, Weihoek 19, in Kruiningen.

Klik hier voor de uitnodiging

Advertenties


uitnodiging ALV 2 november a.s.

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 2 november 2017
Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 16 maart 2017 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Concept-vliegprogramma 2018 (per categorie & chronologisch)
6. NPO-zaken + overleg met zusterafdelingen (agenda Ledenraad)
7. Bestuursverkiezing *
8. Bestuursvoorstellen 1 (+bijlage), 2
9. Verenigingsvoorstellen + pré-advies (overzicht)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Rinus Laban, Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 21 oktober melden bij de secretaris op voordracht van hun vereniging.


opgave klokkenkeuring komende winter

Beste liefhebbers,

Komende winter moet het gros van de mechanische klokken weer een vijfjaarlijkse keuring ondergaan. Hoewel er zeker geen enorme hoeveelheden meer gekeurd hoeven worden, willen graag vooraf een opgave van de klokken die gekeurd moeten worden per vereniging. Graag op korte termijn bij uw verenigingsfunctionaris aangeven of u klokken heeft die u ter keuring wilt aanbieden.

Namens de ondersteuningscommissie,
Willy Huige