postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Mededelingen mei 2018

Dagfondvluchten

Donderdag a.s. is de inkorving van de eerste dagfondvlucht (E21) van dit seizoen. Bij alle verenigingen worden hiervoor duiven opgehaald, net als voor de volgende dagfondvlucht E23, behalve bij die verenigingen die hebben aangegeven dat ze elders inkorven.

De eerste 2 dagfondvluchten worden tegelijkertijd gelost met de andere afdelingen van sector 1, maar zijn geen officiële sectorvluchten van het NPO. Er hoeft dus niet te worden ingetekend voor niveau 9 en er komt geen sectoruitslag. De overige dagfondvluchten zijn wel NPO-sectorvluchten en hiervoor dient dus wel niveau 9 te worden gebruikt en kan er een sectoruitslag worden besteld.

Op alle dagfondvluchten dienen er mandenlijsten te worden geschreven, maar er is geen meldplicht voor de afdeling of NPO.

De inkorving van de 2e dagfondvlucht vindt tegelijkertijd plaats met de inkorving van Pontoise. Aan alle manden voor de dagfondvluchten (volle en restboxen) dient duidelijk zichtbaar de speciaal hiervoor verstrekte grijze label te hangen met het opschrift “DAGFOND” en niet de gebruikelijke kleurlabel. Aan de manden voor Pontoise moet de kleurlabel wel worden gebruikt. Zorg dat de manden niet door elkaar worden geladen in de wagen van de ophaaldienst, volg hierbij de instructies van de chauffeur.

Trainingsvluchten jonge duiven

In week 22 starten de trainingsvluchten voor de jonge duiven. Voor de trainingsvluchten dient er een D-bestand te worden doorgestuurd naar de Compuclub en moet er aantoonbaar zijn gecontroleerd op de entplicht voor de ingekorfde duiven. Op deze zgn. T-vluchten mogen ook oude duiven worden ingekorfd en als verenigingen dit wensen kunnen ze onderling concoursen op deze vluchten.

Inmiddels hebben enkele verenigingen al aangegeven dat ze geen behoefte hebben aan deelname aan deze T-vluchten en hier zal de ophaaldienst dan ook niet langs komen om eventuele lege boxen terug te brengen. Verenigingen kunnen tot de woensdag vóór elke inkorving tot 17.00 aangeven dat er geen duiven zijn voor de eerstvolgende inkorving, ook dan komt de ophaaldienst niet langs met lege boxen op de vrijdagavond. In alle andere gevallen komt deze wel lege boxen afleveren, ook al zijn er geen boxen om op te halen. Er dient dan wel hulp aanwezig te zijn voor het lossen van de manden.

Voor de inkorving van de laatste trainingsvlucht (T31) komt de ophaaldienst bij alle verenigingen langs, dit om te zorgen dat er voor week 32 voldoende manden bij de verenigingen staan voor de inkorving van de eerste natoervlucht.

Marathonvluchten

Eind volgende week volgt er meer informatie over de marathonvluchten en het ophaalschema van de duiven.

Advertenties


vanaf V16: alle ingekorfde duiven in concours

Beste liefhebbers,

In navolging op bijgevoegd schrijven stoppen we als afdeling Zeeland per direct met het organiseren van T-vluchten naast de wedvluchten. Dit betekent dat met ingang van komende vrijdag alle ingekorfde duiven in concours gezet dienen te worden. De T-vluchten die op het vluchtprogramma staan vermeld (T22, T23, T24, T25 en T31) gaan nog wel door, maar ook hier dient er controle plaats te vinden op de entplicht van de ingekorfde duiven. Dit kan heel eenvoudig door een kopie van de entlijst te maken en de aangeboden duiven af te vinken op deze lijst. De afgevinkte lijst dient bewaard te blijven in de vereniging om, wanneer gevraagd, te kunnen overleggen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Bijlage: Brief NPO aangaande invlieg- cq trainingsduiven


Mededelingen april 2018

Insturen bestanden naar Compuclub

Het insturen van de bestanden naar Compuclub afgelopen weekend ging verre van vlekkeloos. Bestanden werden niet of te laat doorgestuurd waardoor de planning van onze vervoerder onnodige vertraging opliep. Ook voor de afrekening van de duiven geeft dit veel extra werk. Zorg dat de optie “vrachtbrieven” aangevinkt is bij de instellingen van Winver !

Juiste softwareversies rekenprogramma’s

Voor een correcte verwerking van de wedvluchtgegevens dient de laatste softwareversie van de rekenprogramma’s geïnstalleerd te zijn. Voor WInver is dit momenteel 18.01 en voor Autokon is dit 18.04. In de nieuwe versie van Winver zit een automatische updater verwerkt waardoor er altijd de laatste versie wordt geladen mits er een internetverbinding aan de computer is gekoppeld.

Voor Rekenaar van Venira is de laatste versie 4.3.1.

Deelname aan SNZH-spel

De spelregels van de nationale kampioenschappen Marathon laten het helaas niet toe om de Zeeuwse liefhebbers te kunnen laten deelnemen aan het SNZH-spel. De sectorgrenzen gooien hier roet in het eten, dus we hopen dat er vanuit de sectie Marathon snel een einde komt aan deze beperking voor een samenwerking.

Overleg met Brabant en Zuid-Holland

Recentelijk is er een bijeenkomst geweest met de besturen van de afdelingen Zeeland, Brabant 2000 en Zuid-Holland om te kijken naar de (nabije) toekomst van het duivenspel in het zuidwesten van Nederland. Dit was een positief gesprek waar op korte termijn een vervolg aan wordt gegeven.

Jeugd+ competitie

Door de jeugdcommissie is er een nieuwe opzet gemaakt voor een zgn. jeugd+ competitie. Meer informatie hierover staat onder het kopje Jeugd.


Piet Hengst – Lid van Verdienste

Piet Hengst stopt met zijn bestuurlijke activiteiten in zijn vereniging De Zwaluw in Westkapelle. Ook zat Piet jaren in diverse commissies van de afdeling. Hiervoor ontving hij gisteravond uit handen van vice voorzitter Adrie Thijs een oorkonde en uit handen van Lourens-Jan Hengst de Bronzen speld.