postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Piet Hengst – Lid van Verdienste

Piet Hengst stopt met zijn bestuurlijke activiteiten in zijn vereniging De Zwaluw in Westkapelle. Ook zat Piet jaren in diverse commissies van de afdeling. Hiervoor ontving hij gisteravond uit handen van vice voorzitter Adrie Thijs een oorkonde en uit handen van Lourens-Jan Hengst de Bronzen speld.

Advertenties


ALV Zeeland’96: 8 maart 2018

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 8 maart 2018
Aanvang: 19.30 u
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 2 november 2017 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2017 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2017 penningmeester (pdf) + begroting 2018 (verslag pdf)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie *
4d. Jaarverslag 2017 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2017 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2017 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming kiesman voor N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 10 maart 2018 (pdf)
7. Samenwerking met zusterafdelingen en organisaties buiten Zeeland
8. Verenigingsvoorstellen
–   ( 1804 1829 1832 1835 1835 1837 1841 1842 & 1843 )
–   Pre-advies bestuur
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Bestuur draagt Rinus Laban voor een tweede termijn voor als kiesman


Update uitlevering vaste voetringen 2018

Wij hebben begrepen dat de liefhebbers verwachten dat op 12 januari de vaste voetringen op de deurmat vallen. Wij zijn nu druk doende de ringen die dagelijks in batches van de producent komen te verpakken. Wij kunnen morgen, 12 januari, beginnen met het versturen van de ringen.

Leden die nog in de problemen komen kunnen via deze link alsnog noodringen bestellen.

Bestel alleen maar het aantal ringen dat u direct nodig heeft. Per werkdag zullen de ringen worden verstuurd die door de leverancier zijn aangeleverd.

De bestellingen die in september is gedaan wordt in zijn geheel alsnog uitgeleverd. De financiële afhandeling zal achteraf plaatsvinden. U als liefhebber heeft de bestelde ringen al betaald.

Wij doen er alles aan om de problemen voor u zo klein mogelijk te houden.

Bestuur NPO


ophalen spoedbestellingen vaste voetringen

Beste liefhebbers,

De verenigingen waar liefhebbers een spoedbestelling hebben gedaan van de vaste voetringen bij het NPO, kunnen deze ringen op zaterdag 30 december ophalen bij DC de Nishoek in Kruiningen tussen 12.00 en 13.00.

Dit bij voorkeur door de ringenadministrateur om een correcte verwerking van de uitgegeven ringen te krijgen.

De verzending van de overige bestelde ringen staat gepland rond 12 januari 2018.

Mvg,
Willy Huige
Secr. afd. Zeeland’96


Bericht van de NPO: levering vaste voetringen 2018

Geachte heer/mevrouw,

De producent van de vaste voetringen heeft ons laten weten dat de ringen van 2018 niet tijdig geleverd kunnen worden. Dit vanwege problemen in het productieproces.

De leverancier doet er nu alles aan om de vertraging tot een minimum te beperken en wij verwachten dat wij de laatste ringen uiterlijk 12 januari a.s. kunnen verzenden.

Om onze liefhebbers die al eieren en jongen in de broedschalen hebben liggen niet in de problemen te laten komen hebben wij een noodactie opgezet.

Alleen voor individuele leden die vóór 12 januari dringend ringen nodig hebben, zullen wij directe levering naar uw vereniging organiseren.

Is levering echt noodzakelijk, wilt u dan het bestelformulier uiterlijk 26 december invullen via bijgaande link?

https://www.npoveenendaal.nl/nieuws/noodactie-levering-vaste-voetringen-2018/view

We hopen met uw medewerking en onze gezamenlijke inspanningen dat wij deze problematiek snel achter ons hebben.

Bestuur NPO