postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Samenvatting regiobijeenkomsten en uitnodiging info avond Bricon

Beste liefhebbers,

Hierbij de samenvatting van de regiobijeenkomsten die het afgelopen najaar zijn gehouden.

Tevens een uitnodiging voor de informatieavond op 10 december van de firma Bricon over hun deelname aan de Zeeuwse GPS-pilot. We gaan proberen ook een live-stream op te zetten zodat er voor belangstellenden op afstand meegekeken kan worden. Uiteraard is er op deze avond voor de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen over hun visie op de duivensport van de komende jaren.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Uitnodiging bezoek Zeeuwse Duivenmanifestatie

Beste liefhebbers,

De genodigden hebben zich inmiddels aan kunnen melden voor een bezoek aan de prijsuitreiking van de afdeling Zeeland op zaterdag 16 november. Niet-genodigden zijn vanaf 19.00 ook welkom op de Manifestatie in Goes.

Afgelopen zondag was er een item te zien over de moderne duivensport in het SBS6 programma Holland van Boven. Dit filmpje was een samenwerking tussen de afdeling Zeeland ’96, Stichting de Nishoek en het NPO. Komende zaterdag wordt dit item nogmaals herhaald op SBS6 tussen 12.30 en 13.30.

Ook online is dit item te bekijken via de link https://vimeo.com/366967627

Vrijdag 22 november ontvangt U de definitieve agenda voor de afdelingsvergadering van 11 december, nogmaals aandacht voor de gewijzigde locatie van deze vergadering. Dit is dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Uitnodiging ALV 11 december 2019

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 11 december 2019
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30 u.

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 21 maart 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. NPO-Ledenraad 21 dec. 2019 + overleg zusterafdelingen (stukken volgen wanneer
beschikbaar)
6. Samenvatting Regiobijeenkomsten, tussenbalans GPS-pilot in Zeeland en vervolg in 2020 (volgt z.s.m. na de laatste bijeenkomst op dinsdag 26 november) *
7. Bestuursverkiezing. **
8. Bestuursvoorstel
9. Verenigingsvoorstellen (1810 + 1816 + 1829 (incl. pré-advies bestuur))
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Zaterdag 23 november al een tussenbalans GPS-pilot in de Zeeuwse Nieuwsbrief

** Aftredend zijn de penningmeester Joop Kristelijn en lossingscoördinator Adrie Thijs. Beide zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden door de verenigingen bij de secretaris tot 15 november.


winteractiviteiten 2019-2020

Beste liefhebbers,

Het vliegseizoen 2019 is weer achter de rug en inmiddels is de planning van de winteractiviteiten volop aan de gang.

Op het gebied van de vergaderingen zijn er op zaterdag 5 oktober de vergaderingen van de secties van het NPO. Op deze sectievergaderingen kunnen de aangesloten leden een aantal zaken die betrekking hebben op hun favoriete spelvorm bespreken en eventuele voorstellen doorspreken voor de NPO-Ledenraad. Net als afgelopen seizoen wordt door de secties de basis gelegd voor het vluchtprogramma, dus als er wensen zijn op dat gebied dan kunt U deze hier naar voren brengen.

Met het verschuiven van de NPO-Ledenraad naar 21 december is ook de vergadering van de afdeling op een later tijdstip gepland om zo de stukken voor de Ledenraad te kunnen behandelen. De datum voor de afdelingsvergadering staat nu gepland op woensdag 11 december, voorstellen van de verenigingen dienen vóór 18 november te worden ingediend bij de afdelingssecretaris. De voorlopige agenda van de afdelingsvergadering ontvangt U rond 14 oktober.

In 2019 was er geen voorzittersoverleg gepland, op de afgelopen voorjaarsvergadering is afgesproken dat het afdelingsbestuur de regio’s ging bezoeken om een aantal specifieke zaken te bespreken met de besturen van de verenigingen. Bijgevoegd vindt U de weeknummers waarin de regiobijeenkomsten staan gepland, met de betrokken verenigingen zal een exacte datum en locatie worden vastgesteld. Een korte agenda van deze regiobijeenkomsten volgt later.

verkoping Goede Doelen

Nog speciale aandacht voor de verkopingen voor de Goede Doelen die dit jaar op 4 en 5 oktober staan gepland in resp. Arnemuiden en Sluiskil. U vindt de verkooplijsten op de www.GPS-auctions.com en er kan vanaf heden alvast een bod worden uitgebracht. De opbrengst zal op de prijsuitreiking van de Zeeuwse Kampioenen op 16 november in Goes worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van deze Goede Doelen. We zijn allen die hieraan belangeloos hun medewerking hebben verleend zeer dankbaar dat ze dit evenement weer mogelijk hebben gemaakt !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Melun wordt Roye

Beste liefhebber,

Vanmiddag is er contact geweest met het IWB over het verwachte weer voor morgen op de vlieglijn. Het lijkt erop dat we morgen pas eind van de ochtend mogelijkheden krijgen om te lossen in Melun, maar de buienactiviteit op de vlieglijn zal zeer waarschijnlijk na de middag weer sterk toe gaan nemen. Dit gecombineerd met de verwachte NW-wind maakt een lossing morgen in Melun niet verantwoord gezien de vele onervaren jonge duiven die zijn ingekorfd.

We gaan dan ook vanavond nog terugrijden naar Roije waar naar verwachting wel een tijdige lossing plaats kan vinden zodat onze duiven de toenemende buienactiviteit op de vlieglijn van na de middag voor kunnen blijven. Voor de liefhebbers die hun jonge duiven toch graag nog wat afstand willen geven is er altijd nog de optie van Orleans in de komende week.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland