postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


winteractiviteiten 2019-2020

Beste liefhebbers,

Het vliegseizoen 2019 is weer achter de rug en inmiddels is de planning van de winteractiviteiten volop aan de gang.

Op het gebied van de vergaderingen zijn er op zaterdag 5 oktober de vergaderingen van de secties van het NPO. Op deze sectievergaderingen kunnen de aangesloten leden een aantal zaken die betrekking hebben op hun favoriete spelvorm bespreken en eventuele voorstellen doorspreken voor de NPO-Ledenraad. Net als afgelopen seizoen wordt door de secties de basis gelegd voor het vluchtprogramma, dus als er wensen zijn op dat gebied dan kunt U deze hier naar voren brengen.

Met het verschuiven van de NPO-Ledenraad naar 21 december is ook de vergadering van de afdeling op een later tijdstip gepland om zo de stukken voor de Ledenraad te kunnen behandelen. De datum voor de afdelingsvergadering staat nu gepland op woensdag 11 december, voorstellen van de verenigingen dienen vóór 18 november te worden ingediend bij de afdelingssecretaris. De voorlopige agenda van de afdelingsvergadering ontvangt U rond 14 oktober.

In 2019 was er geen voorzittersoverleg gepland, op de afgelopen voorjaarsvergadering is afgesproken dat het afdelingsbestuur de regio’s ging bezoeken om een aantal specifieke zaken te bespreken met de besturen van de verenigingen. Bijgevoegd vindt U de weeknummers waarin de regiobijeenkomsten staan gepland, met de betrokken verenigingen zal een exacte datum en locatie worden vastgesteld. Een korte agenda van deze regiobijeenkomsten volgt later.

verkoping Goede Doelen

Nog speciale aandacht voor de verkopingen voor de Goede Doelen die dit jaar op 4 en 5 oktober staan gepland in resp. Arnemuiden en Sluiskil. U vindt de verkooplijsten op de www.GPS-auctions.com en er kan vanaf heden alvast een bod worden uitgebracht. De opbrengst zal op de prijsuitreiking van de Zeeuwse Kampioenen op 16 november in Goes worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van deze Goede Doelen. We zijn allen die hieraan belangeloos hun medewerking hebben verleend zeer dankbaar dat ze dit evenement weer mogelijk hebben gemaakt !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties


Melun wordt Roye

Beste liefhebber,

Vanmiddag is er contact geweest met het IWB over het verwachte weer voor morgen op de vlieglijn. Het lijkt erop dat we morgen pas eind van de ochtend mogelijkheden krijgen om te lossen in Melun, maar de buienactiviteit op de vlieglijn zal zeer waarschijnlijk na de middag weer sterk toe gaan nemen. Dit gecombineerd met de verwachte NW-wind maakt een lossing morgen in Melun niet verantwoord gezien de vele onervaren jonge duiven die zijn ingekorfd.

We gaan dan ook vanavond nog terugrijden naar Roije waar naar verwachting wel een tijdige lossing plaats kan vinden zodat onze duiven de toenemende buienactiviteit op de vlieglijn van na de middag voor kunnen blijven. Voor de liefhebbers die hun jonge duiven toch graag nog wat afstand willen geven is er altijd nog de optie van Orleans in de komende week.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Melun komend weekend

Beste liefhebbers,

Er is wat onduidelijkheid over de status van de vlucht Melun voor komend weekend gezien de gestelde vragen.

Het betreft hier een midfondvlucht die meetelt voor het natoerkampioenschap. Inkorven op donderdag 5 september, deelname is mogelijk met zowel oude als jonge duiven.

Voor de inkorving van de sectorvlucht Orleans volgende week zijn dezelfde inkorfcentra beschikbaar als voor Lorris.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


inkorfcentra F35 en F37 en diversen

Beste liefhebbers,

Inkorfcentra F35 en F37

Op de vlucht F33 hadden alle inkorfcentra voldoende deelname voor toewijzing van een NIC voor de vluchten F35 en F37, m.u.v. DC de Nishoek. Bij navraag bleken hier enkele principiële liefhebbers niet te hebben ingekorfd met het waarschijnlijke vooruitzicht van een zondagsvlucht. Om voldoende dekking in de regio te hebben zal er aan 1850 toch een NIC worden toegewezen maar, net als overigens voor alle inkorfcentra, geldt wel dat er dan wel tenminste 7 deelnemers moeten zijn op F35 om ook voor F37 een inkorfcentrum te mogen inrichten.

Kampioenschappen 2019

Het was vele liefhebbers al opgevallen dat er in de gepubliceerde eindstanden van de kampioenschappen voor de oude duiven en het onderdeel vitesse voor de jonge duiven enkele foutieve berekeningen waren uitgevoerd. Inmiddels is dit gecorrigeerd door Compuclub en kan er nog tot 31 augustus worden gereclameerd op de nieuwe eindstanden bij Henry Mookhoek. Na verwerking van eventuele reclames worden de eindstanden daarna definitief.

Gedrukte uitslagen 2019

Het hele seizoen lopen de bestelling en aflevering van de gedrukte uitslagen regelmatig in de soep. Naar nu blijkt hanteert de Compuclub verschillende niveaus van invullen voor de aflevering en verrekening van de uitslagen. Indien een uitslag alleen wordt aangegeven op niveau 2 wordt deze wel in rekening gebracht, maar niet geleverd. Om uitslagen toch te leveren dient de liefhebber op alle wedvluchten ook op niveau 3 een uitslag te moeten bestellen. Een merkwaardige manier van verwerking, maar helaas niet meer aan te passen voor 2019. Dus indien er een uitslag gewenst is dient er te allen tijde een uitslag te worden ingevuld op zowel niveau 2 en 3, ook als het slechts een samenspelvlucht betreft.

Extra kosten F32

De vlucht vanuit Melun afgelopen maandag heeft helaas door het slechte weer enkele extra nachten mand opgeleverd voor de jonge duiven. Uiteraard wordt er hiervoor slechts eenmaal 3 euro extra per aangeleverde mand doorberekend aan het inkorfcentrum.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland