postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Mededelingen mei

Beste liefhebbers,

We gaan de drukke tijd weer in, dus hierbij enkele mededelingen voor de vluchten in de komende weken.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties


wijzigingen ophaalroutes (Niergnies 12-4)

Beste liefhebbers,

Afgelopen vrijdag was de start van het seizoen eentje van vallen en opstaan. Alles moest duidelijk nog op stoom komen waardoor de ophaalschema’s aardig in het honderd liepen.

Om een herhaling te voorkomen, is nog eens kritisch gekeken naar de indeling van de ophaalroutes en met wat knip- en plakwerk is bijgevoegd alternatief schema opgesteld. We gaan even kijken of dit wel gaat lopen in de praktijk, dus voorlopig is dit schema alleen voor komende vrijdag. Na het weekend wordt bekeken of dit beter bevalt dan het vorige schema, daarna verneemt U het definitieve schema voor de rest van het seizoen.

De wijzigingen zitten met name aan het eind van de routes, maar wel is er een dringende oproep aan met name de inkorfcentra aan het begin van de routes om zich strikt te houden aan de vermelde ophaaltijden. Vertragingen die al vroeg in het schema worden opgelopen, kunnen niet meer worden ingehaald waardoor centra aan het eind van de route soms een uur of meer later worden opgehaald. Ook daar willen de mensen tijdig naar huis, dus zorg dat de duiven klaar staan op de afgesproken tijd !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


ALV 21 maart 2019

Besluitenlijst ALV 21 maart 2019

– – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –

Algemene ledenvergadering afd.Zeeland ‘96
Datum: 21 maart 2019 Aanvang: 19.30
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 8 november 2018 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2018 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2018 penningmeester (pdf) + begroting 2019 (p/mail)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2018 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2018 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2018 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming reserve kiesman N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 9 maart 2019 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1804(1 & 2), 1832(1 & 2) + 1859) + preadvies bestuur
8. Basisdocument “Een dijk van een duivensport” (volgt in eerste week maart)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

*Bestuur draagt Joop Kristelijn voor een tweede termijn voor.