postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


inkorven Menen en Asse Zellik

Beste liefhebbers,

Hierbij het ophaalschema voor de inkorving van de opleervluchten van vrijdag a.s.

Na het inkorven (vóór 22.30) even het aantal boxen en duiven die zijn meegegeven met de wagen doormailen naar wilhuige37@gmail.com.

Afmelden voor de inkorving middels een SMSje naar 0032491380590 met het verenigingsnummer en de tekst “geen duiven”.

Tevens dienen er, zoals vermeld in het infoboekje 2020, bij de inkorving van Issoudun mandenlijsten te worden geschreven en dienen de (tenminste snelste 3) duiven gemeld te worden.

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland


Corona protocol 3.0

Beste liefhebbers,

Het overleg van de afdelingsfunctionarissen met de COVID-19 werkgroep van de NPO is zojuist afgerond en het bijgevoegde protocol en toelichting zijn daar als zodanig vastgesteld.

Hierin is geregeld dat er weer binnen het gebouw op meerdere plaatsen mag worden ingekorfd met inachtneming  van de 1,5 meter. Ter bescherming van de functionarissen mag de liefhebber nog steeds niet zelf zijn duiven aangeven aan de inkorver, dit dient nog steeds op de eerder vastgestelde wijze te gebeuren.

Tevens dient er, voordat de kantine of bar mag worden geopend, een duidelijk inrichtingsplan aanwezig te zijn in het gebouw met een heldere weergave van de looproutes en de plaatsing van de stoelen (zitten is verplicht !) en tafels met de hantering van de 1,5 meter afstand. ZONDER INRICHTINGSPLAN MAG DE BAR NIET OPEN !!

Tevens dienen deze looproutes duidelijk te worden aangegeven in het gebouw middels markeringen op de vloer.

Voor iedere afzonderlijke ruimte dient een maximum aantal personen duidelijk zichtbaar te worden aangegeven, ook hier weer met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


weersverwachting voor 30 juni en 1 juli – opleervluchten

Beste liefhebbers,

Helaas beloven onderstaande berichten vanuit het IWB niet veel goeds voor komende woensdag en is er in overleg met de lossingscoördinator besloten om de opleervluchten vanuit Menen en Asse Zellik niet in te korven dinsdagavond. Bedoeling is om deze door te schuiven naar vrijdagavond en op zaterdag te gaan lossen volgens de eerder afgesproken verdeling. De opleervlucht vanuit Quievrain die voor zaterdag stond gepland schuift daarmee door naar volgende week woensdag (inkorven dinsdagavond).

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Van het IWB:

Goedenavond,

Voor dinsdag zijn er wel mogelijkheden voor die paar africhtingen die nog niet zijn afgelast.

Eerst wordt een dik pak bewolking verwacht met misschien wat regen en motregen.

Vanaf 11 uur zal dit verbeteren.

Hoe snel dit zal gaan is nog even de vraag, maar Meteogroup verwacht dat er na 14 uur, behalve in het noorden, gedurende enkele uren zeker mogelijkheden zijn.

Wel staat er dan een westelijke wind, kracht 5 in het westen.

Voor woensdag ligt hetzelfde front wat dinsdagavond ons land binnentrekt vrijwel stil boven ons land.

Hoe breed het zal zijn is nog even de vraag. Het zal ook wat gaan golven en slepen.

Het kan zelfs zo zijn dat vrijwel heel Nederland er last van heeft.

Daaruit wordt heel veel regen met lage bewolking verwacht.

Het zal van het zuidwesten naar het noordoosten liggen.

Het IWB adviseert dan ook de africhtingen voor die dag af te gelasten.


keuze oververvolg jonge duivenprogramma

Beste liefhebbers,

Bijgevoegd het overzicht van de gemaakte keuzes m.b.t. het voortzetten van het jonge duivenprogramma.

Met in beide gevallen 1 uitzondering is er een duidelijke scheiding te zien tussen de keuzes van verenigingen boven en onder de Westerschelde. Boven de Westerschelde is er een duidelijke wens om nog wat meer gelegenheid te krijgen om de jongen aan te leren, onder de Westerschelde mag er vanaf volgende week gestart worden met de wedvluchten.

Komende woensdag (inkorven dinsdagavond) willen we daarom starten met een opleervlucht vanuit Menen voor de verenigingen onder de Westerschelde. Hier zal in 2 groepen (West en Midden/Oost) worden gelost.

Voor de verenigingen uit het samenspel Noord en DC de Nishoek wordt er woensdag (dinsdagavond inkorven) een opleervlucht vanuit Asse Zellik georganiseerd. Deze gaan in 1 groep los.

Voor deze beide opleervluchten geldt: de wagen van de ophaaldienst komt in principe langs bij alle verenigingen tenzij men zich tijdig afmeld (zie infoboekje) !

Voor de verenigingen op Walcheren en West-Zuid-Beveland (incl. Kapelle) is er een initiatief opgezet door Louis Traas met een opleervlucht vanuit Oudenaarde komende woensdag. Meer info via traas59@hetnet.nl

Komende zaterdag nog een opleervlucht vanuit Quievrain (T27) met een lossing in 3 groepen (West, Midden en Oost/Noord). Wanneer er behoefte is om te concoursen door de verenigingen onder de Westerschelde, dan is hier de mogelijkheid om een onderling concours te houden. De week erop de eerste wedvlucht in samenspelverband met een wedvlucht vanuit Niergnies (J28) met een gezamenlijke lossing en daarna weer volgens het oorspronkelijke programma.

Hopelijk kunnen we op deze manier met een mooie groep jonge duiven starten aan het seizoen en zijn er ook op de verdere vluchten nog leuke aantallen duiven in concours.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


opleer Quievrain afgelast

Beste liefhebbers,

Na overleg met het IWB en na het bekijken van diverse meteosites hebben we besloten om de leervlucht Quievrain van komende zaterdag nier door te laten gaan. Tijdens de inkorving zijn de temperaturen naar verwachting nog rond de 25 a 27 graden en zeker op zaterdagochtend worden er nog veel buien, soms met onweer verwacht. Geen weer voor een opleervlucht voor jonge duiven derhalve.

We hebben nu 2 opties beschikbaar waar we graag van iedere vereniging horen welke hun voorkeur geniet.

Optie A; We schuiven de opleervlucht door naar woensdag en gaan komende zaterdag gewoon volgens schema starten op Niergnies met de jonge duivenvluchten. De opleervlucht kan dan alleen niet van Quievrain gevlogen worden, maar zou bv. Menen of Asse Zellik kunnen zijn.

Optie B: We schuiven de opleervlucht Quievrain door naar het volgende weekend (T27) en starten een week later met het jonge duivenseizoen op Niergnies (J28). Daarmee komt Arras te vervallen en gaan we na Niergnies naar Peronne in week 29.

Graag horen we uiterlijk zaterdagavond 19.00 van de voorkeur van Uw vereniging. Dit i.v.m. het aanvragen van de lossingsvergunningen.

Verder is er nog een aanscherping van het maximaal aantal duiven in de mand voor Fontenay. In het nieuwe hitteprotocol is dit maximum op 23 duiven gesteld.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Zoals verwacht zal voor deze week het hitteprotocol van kracht worden. Voor de inkorfcentra betekent dit voor Fontenay maximaal 25 duiven per box en voor Quievrain maximaal 27 duiven. Ook voor de vervoerder zijn er een aantal zaken die aanpassing vragen voor het transport naar de losplaats.

Voor deelname aan de leervlucht T26 Quievrain dienen verenigingen uiterlijk woensdagmiddag 18.00 aan te geven op wilhuige37@gmail.com of ze duiven gaan inkorven vrijdag. Na deze tijd wordt het ophaalschema indien nodig aangepast en is het niet meer mogelijk om opgehaald te worden voor deze opleervlucht. Wel kunnen er eventueel nog boxen worden aangevoerd bij een vereniging die wel wordt opgehaald indien een vereniging alsnog besluit om duiven in te korven. Inkorvende verenigingen dienen de aantallen boxen (en wanneer mogelijk het aantal duiven) vóór vrijdagavond 22.30 door te geven op wilhuige37@gmail.com .

Overigens is het doorgaan van de vlucht T26 Quievrain nog onderwerp van gesprek gezien de verwachte weersomstandigheden. Woensdag wordt met het IWB kort gesloten hoe de ontwikkelingen van het weer zullen zijn voor zaterdag en of deze omstandigheden verantwoord zijn om jonge duiven te lossen. Woensdagavond na 18.00 volgen er dus m.b.t. Quievrain verdere mededelingen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


kapotte manden

Beste liefhebbers,

De reparatieploeg van PV de Postduif in Heikant heeft afgelopen week een aantal kapotte boxen gerepareerd zodat deze weer in roulatie genomen kunnen worden. Uiteraard zijn we ze weer dankbaar dat ze hier hun tijd en energie in willen steken

Wel lijkt het alsof een aantal boxen zijn gebruikt voor andere zaken dan het vervoeren van onze duiven (zie de foto’s). We willen dan ook iedereen op het hart drukken om op een fatsoenlijke wijze om te gaan met de boxen en uitsluitend te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: het vervoeren van duiven.

Voorts kwamen er enkele vragen over de wijze van beladen van de wagens van de ophaaldienst. De chauffeur van de ophaaldienst bepaalt in opdracht van de vervoerder de plaats en wijze van beladen van de wagen. Dit is al vele tientallen jaren het geval en is nog steeds van kracht. Verenigingen die hier problemen mee hebben zijn welkom om hun duiven zelf aan te voeren in Stekene vanaf 23.00 en hun manden aldaar zelf te laden in de wagens. Onze vervoerder zal dankbaar zijn voor de geboden hulp.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


aanvulling op T25 Oudenaarde

Beste liefhebbers,

Wellicht nog goed om te vermelden dat de duiven in Oudenaarde in 2 groepen gelost gaan worden.

De duiven van Zeeuws Vlaanderen zullen in één groep worden gelost, de andere groep zijn de duiven van boven de Westerschelde.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


opleer T25 en midweekse leervluchten

Beste liefhebbers,

Bijgevoegd het overzicht voor de inkorving van vrijdag a.s. De aantallen duiven en boxen zijn slechts een indicatie.

Graag vrijdagavond uiterlijk 22.30 een mail naar wilhuige37@gmail.com met het aantal boxen dat men meegeeft met de ophaaldienst. Indien verenigingen die zich niet hebben aangemeld alsnog duiven willen meegeven dan kunnen deze hun boxen aanleveren bij een vereniging die wel staat vermeld op het ophaalschema. Ook dan graag het aantal boxen doormailen dat men aanlevert. Er hoeft geen D-bestand te worden ingestuurd naar Compuclub, het is dan namelijk noodzakelijk dat men de ringnummers van de ingekorfde duiven invoert en dat is voor een opleervlucht wat overdreven.

Tevens is er in overleg met onze vervoerder een aantal mogelijkheden ontstaan voor midweekse leervluchten.

Optie 1

Leervlucht Stekene: In week 26, 27 en 28 kan er op dinsdagavond worden ingekorfd voor een lossing op woensdag. In deze weken is er nog geen marathoninkorving op dinsdagavond, dus kan er uitsluitend in plastic korven (max. 28 duiven) worden ingekorfd. Naar behoefte kunnen deze op donderdag- of vrijdagavond in de week voorafgaand aan de inkorving worden afgeleverd door de ophaaldienst van de afdeling. Indien gewenst dus tijdig het aantal boxen opgeven op johan.bauwens@bauwens-logistics.be. Kosten zijn 10,50 per box met een minimum van 5 boxen (= 52,50) per ophaalpunt, contant te voldoen aan de chauffeur bij het ophalen.

Tijdens de inkorvingen van de marathonvluchten (week 29,30, 32 en 33) kan er worden ingekorfd in de aluminium afdelingsboxen op dinsdagavond, dit dan wel uitsluitend bij de inkorfcentra voor de marathon.

Ook hier zijn de kosten 10.50 per box, contant te verrekenen met de chauffeur. Hiervoor geldt geen minimum aantal boxen.

Optie 2

Leervlucht Aalst: In week 26, 27 en 28 kan er op donderdagavond worden ingekorfd voor een lossing op vrijdagmiddag (v.a.13.25) Inkorven in de plastic boxen (max.28 duiven), deze tijdig aanvragen op johan.bauwens@bauwens-logistics.be. Kostprijs is 11 euro per box, er geldt geen minimum aantal boxen.

Vanaf week 29 kan er ook nog worden ingekorfd in de plastic boxen voor Aalst met een lossing op vrijdag v.a. 8.00. Dit zal dan speciaal voor de Zeeuwse duiven worden georganiseerd en dan geldt er weer een minimum van 5 boxen per ophaalpunt (= 55 euro).

In alle gevallen zullen de plastic boxen worden meegenomen door de ophaaldienst van de Zeeuwse concoursen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland