postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

ZM 2018 in beeld

Advertenties

This gallery contains 8 photos


uitnodiging informatiebijeenkomst GPS 2021 in Zeeland

Beste liefhebbers,

Hierbij de uitnodiging voor de bijeenkomst waarin het NPO en de afdeling Zeeland gaan samenwerken vanaf komend seizoen om de projecten in het kader van GPS 2021 uit te rollen.

Tevens de uitwerking van het nationale vluchtschema 2019 zoals dit op 1 december is vastgesteld op de extra NPO-Ledenraad. Voor de marathon-, dagfond- en de laatste 3 jonge duivenvluchten is er inmiddels een afstemming geweest met de overige zuidelijke afdelingen, alle overige vluchten zijn, voor zover mogelijk, ingepland conform de vastgestelde afstanden in het nationale vluchtschema. Op de najaarsvergadering van onze afdeling op 8 november waren hier slechts enkele opmerkingen over, dus is er verder geen noodzaak om speciaal hiervoor een vergadering te beleggen.

Mvg,
Willy Huige
Secr. afd.Zeeland


Uitnodiging ALV 8 november 2018

Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 8 maart 2018 (bijgevoegd)
4. Verslag voorzittersoverleg van 6 september 2018 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (gewijzigde versie bijgevoegd)
5. Voorstel vliegprogramma 2019 van de NPO-secties (bijgevoegd)
6. NPO-Ledenraad + overleg met zusterafdelingen
7. Bestuursverkiezing (1)
8. Bestuursvoorstel n.a.v. bestuursverkiezing (zie agenda)
9. Verenigingsvoorstellen (1807, 1810 + bijlage, 1816, 1826, 1829) + pré-advies (incl. ss Midden)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting


witte enveloppen orleans en Arras, laatste uitslagen

Beste liefhebbers,

De witte enveloppen van afgelopen weekend kunnen voorlopig in de vereniging blijven, deze graag inleveren op de afdelingsvergadering van 8 november.

De laatste uitslagen kunnen na dit weekend worden opgehaald bij de volgende personen:

1804, 1807, 1810 en 1832 bij ondergetekende;
1837, 1840, 1842 en 1843 bij Henry Mookhoek;
1826, 1828 en 1853 bij Adrie Thijs;
1829 en 1850 bij Corné van Iwaarden;
1863, 1864 en 1865 bij Jan Jaap Bolier.

Uitslagen ophalen per vereniging en eerst even een berichtje voordat je ze ophaalt.

Als er verenigingen zijn die nog extra kampioenschapsboekjes willen hebben, dan kunnen deze tot 1 oktober worden besteld bij ondergetekende.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland